Class

Zwischenraum

Code

G5.04

Class type

Class

URI

https://identifier.buildingsmart.org/uri/fvhf/vhf/1.0/class/G5.04

Definition

Der Zwischenraum, der zwischen Dämmung / Verankerungsgrund und Bekleidung entsteht

Dictionary

Klassen und Merkmale der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade

Dictionary version

1.0

Dictionary release date

2023-05-01

Dictionary license

MIT license

Dictionary state

Active

Dictionary quality assurance procedure

FVHF Fachgruppen

Parent class

VHF

CountriesOfUse

DE;

CountryOfOrigin

DE

CreatorLanguageCode

de-DE

DocumentReference

DIN 18516

Status

Active

VersionDateUtc

2023-05-01

VersionNumber

1

Child classes